Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd

Onze specialismen

Naast de opleiding kinderfysiotherapie hebben wij ons bijgeschoold met een of meerdere specialismen binnen de kinderfysiotherapie. Hierdoor kunnen wij, binnen het kader van de kinderfysiotherapie, meer gespecialiseerde behandelvormen bieden zoals:

 • Follow-up bij prematuriteit en dysmaturiteit
 • Schedelmeting (plagiocephalometrie)
 • Babymassage
 • Sensomotorische training
 • Sensorische informatieverwerking (SI): behandeling van kinderen met prikkelverwerkingsproblemen
 • Inzet van drukvestjes ( Squease) in de behandeling van kinderen met stress, angst en overprikkeling
 • Onderzoek of een kleuter klaar is voor het schrijven in groep 3 ( Writic)
 • Fijnmotorische oefening o.a. schrijftraining
 • Behandeling van kinderen op het speciaal onderwijs
 • Behandeling van kinderen met spraak-taal problemen ( Kentalis)
 • Behandeling van dove en slechthorende kinderen ( Kentalis)
 • Neurorevalidatie
 • Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten ( SOLK)
 • Sherborne
 • Medical taping bij kinderen
 • Adviezen op het gebied van zwemmen

Tevens kunt u ons benaderen voor een 'praatje op maat' op lokatie, zoals bv over de motoriek in het algemeen op scholen/ sportclubs, de schrijfrijpheid van kleuters bij twijfel over papier- en pentaken (is deze kleuter klaar voor schrijven in groep 3?), sensorische informatieverwerking (wat houdt het in, wat kan ik signaleren), enz.

Laatste nieuws

SOLK

3 van onze kinderfysiotherapeuten een cursus SOLK hebben gevolgd, om kinderen met chronische pijnklachten beter te kunnen behandelen. SOLK staat voor Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten

ยป lees meer

Kinderfysiotherapeutisch Centrum:  
Dunantstraat 611 •  2713 TA Zoetermeer • T 079-3167417
Willem Dreeslaan 147  •  2729 NE Zoetermeer  • T 079-3169805

© 2016 Fysiodunant | Realisatie: Graficin.nl