Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd

Vergoedingen / tarieven

Kinderfysiotherapie

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten van de eerste 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Daarna is de vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Huidige tarieven

Individuele zitting kinderfysiotherapie € 51,50
Kinderfysiotherapie aan huis € 71,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers van patient € 67,-
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 52,-
Uitgebreide rapportage SI problematiek € 77,-
Screening € 22,-
Screening, intake en onderzoek kinderfysiotherapie € 51,50
Intake en onderzoek na verwijzing kinderfysiotherapie € 51,50
Telefonische zitting € 27,-
Toeslag voor behandeling aan huis € 22,-
Zitting Manuele Therapie SOMT (30 min) € 55,00
Zitting Fysiotherapie (30 min) € 40,-
Niet nagekomen afspraak (niet 24 uur tevoren afgezegd) 100%
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs

Kinderfysiotherapeutisch Centrum:  
Dunantstraat 611 •  2713 TA Zoetermeer • T 079-3167417
Willem Dreeslaan 147  •  2729 NE Zoetermeer  • T 079-3169805

© 2016 Fysiodunant | Realisatie: Graficin.nl