Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd

De privacy van uw persoonsgegevens.

Aansluitend op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679 informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij slaan uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op, met als doel uw behandeling te kunnen uitvoeren. Wij doen dit onder de voorwaarden die wij in deze verklaring hebben opgenomen en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.

U verklaart dat u het hiermee eens bent door uw behandeling bij onze praktijk te laten uitvoeren. Onderstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 • Doel van het verwerken van uw persoongegevens is dat wij een goede medische behandeling kunnen uitvoeren.
 • Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer dat nodig is voor de goede medische behandeling.
 • Voor rechtstreekse declaraties aan uw zorgverzekeraar maken wij gebruik van VECOZO.
 • Voor het opvragen van uw polisvoorwaarden maken wij gebruik van de online diensten van fysiovergoeding.nl.
 • Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor uw medische behandeling. Wij passen ook de bewaartermijnen toe van de ‘WGBO’, en ‘WCEVG’ en overige toepasselijke wetten (op dit moment 15 jaar).
 • U kunt ons schriftelijk om correctie verzoeken als onze gegevens naar uw mening niet correct zijn.
 • U kunt ons vragen om het wissen van uw persoonsgegevens. Als wij uw verzoek inwilligen zijn wij (mogelijk) niet langer in staat in uw verantwoorde medische behandeling te voorzien. De WGBO eist een bewaartermijn van 15 jaar (wordt 20 jaar). In dat geval labelen wij uw gegevens als ‘niet actief’.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde medische behandeling garanderen. (zie WGBO opmerking hierboven).
 • U kunt bij ons bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.  
 • Wij verwerken uw gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de WGBO.
 • Wij informeren u als er iets mis gaat met uw persoongegevens.
 • U kunt inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens die bij ons staan. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Bij behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar die onder uw ouderlijke macht of wettelijke verzorging vallen tekent u voor toestemming namens dat kind. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen kind en verantwoordelijke samen. Daarom moeten dan beiden ondertekenen.

Laatste nieuws

De kinderfysiotherapeut

Er een nieuwe website is over de kinderfysiotherapeut

 

ยป lees meer

Kinderfysiotherapeutisch Centrum:  
Dunantstraat 611 •  2713 TA Zoetermeer • T 079-3167417
Willem Dreeslaan 147  •  2729 NE Zoetermeer  • T 079-3169805

© 2016 Fysiodunant | Realisatie: Graficin.nl