Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd

Tijdens een eerste screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt gekeken of er een indicatie is voor kinderfysiotherapie. Als er inderdaad een indicatie is voor kinderfysiotherapie, volgt direct na de screening een intake, waarbij aanvullende gegevens worden gevraagd. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek met zo nodig motorische testen of metingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de klacht zelf, maar ook naar de achtergrond of ontstaanswijze en eventuele andere lichamelijke problemen die daarmee verband houden. Ook aan de ontwikkeling en sociale context van het kind (school, sport) wordt aandacht besteed. Aan de hand van de uitkomsten wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken. Met verwijzing van huisarts of specialist is de screening niet meer nodig, wel intake en onderzoek.

Laatste nieuws

Mijn positieve gezondheid

U uw algehele welbevinden & gezondheid in kaart kunt brengen en tips hierover kunt krijgen op   www.mijnpositievegezondheid.nl

ยป lees meer

Kinderfysiotherapeutisch Centrum:  
Dunantstraat 611 •  2713 TA Zoetermeer • T 079-3167417
Willem Dreeslaan 147  •  2729 NE Zoetermeer  • T 079-3169805

© 2016 Fysiodunant | Realisatie: Graficin.nl