Neurorevalidatie - Manuele therapie (SOMT) - Oedeemtherapie - Bekkenbodemtherapie - Oncorevalidatie - Fysiotherapie voor ouderen - Valpreventie - Ontspanningstherapie - Medical Taping - Dry-Needling - McKenzie - Longfysiotherapie - Herstel na Covid-19
Prematuriteit en dysmaturiteit - Schedelmeting - Motorische achterstand - Schrijfproblemen - Orthopedische klachten - Sensorische Informatieverwerking - SOLK/ ALK - Squease - Neurorevalidatie - Dove en slechthorende kinderen

- Manuele therapie E.S. -


Praktijk voor fysiotherapie Dunantstraat: 
Dunantstraat 613  •  2713 TA Zoetermeer
T 079-3167055

 
 
Kinderfysiotherapeutisch Centrum: 
Dunantstraat 611 •  2713 TA Zoetermeer
T 079-3167417
Willem Dreeslaan 147 •  2729 NE Zoetermeer
T 079-3169805


Manuele Therapie Praktijk: 
Dunantstraat 609  •  2713 TA Zoetermeer
T 079-3160777

Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd