Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd

WAT U KUNT VERWACHTEN BIJ EEN BEHANDELING

De werkwijze van een Manueel therapeut E.S.®:
 
Anamnese
Vóór de behandeling wordt een anamnese afgenomen. Dat wil zeggen dat er een vraaggesprek wordt gehouden waarin wordt gevraagd naar de klachten, waar en wanneer ze optreden, hoe lang ze al bestaan, waardoor ze worden verergerd of juist minder worden enz. Ook kan gevraagd worden naar andere aandoeningen of ziektes, eerdere behandelingen, terwijl ook zaken als werk- en privéomstandigheden aan bod kunnen komen.
 
Algemeen lichamelijk onderzoek
Hierna volgt een algemeen onderzoek, waarbij de manueel therapeut onder meer de stand en beweeglijkheid van de patiënt bekijkt, overigens zonder hieraan een waardeoordeel te geven. Het algemeen lichamelijk onderzoek dient slechts om de toestand vóór en na een behandeling te kunnen vergelijken (dit geldt evenzeer voor de anamnese). Naast het neurologisch onderzoek, wordt een uitgebreide functie analyse gemaakt die de leidraad voor het gehele behandelprotocol vormt. Meetmethodes die nauwkeurig zijn omschreven en eenduidig worden vastgelegd, waardoor meetbaarheid, en reproduceerbaarheid voldoende op hun inter- en intra individuele betrouwbaarheid zijn getest en derhalve valide zijn.   

Testen, metingen en analyse van het individuele bewegingspatroon.
Naast de metingen in het algemeen bewegingsonderzoek worden er door de manueel therapeut een aantal voorkeursbewegingen getest, zoals handen vouwen, armen over elkaar doen, spitten, etc. Eveneens worden metingen verricht aan botten en gewrichten, teneinde een beweging mechanische analyse te kunnen maken die geheel gebaseerd is op het individuele bewegingsapparaat. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat ieder lichaam asymmetrisch is. Er is bijvoorbeeld altijd verschil in lengte van de rechter en linker onderarm, de stand van de linker- en rechter bekkenhelft. Deze en vele andere verschillen worden vastgelegd. De manueel therapeut gebruikt bij de analyse in totaal 26 verschillende bewegingen en metingen. Met deze gegevens kan de manier worden berekend hoe de patiënt per bewegingssegment moet worden behandeld.
 
Aanvullende informatie
Medische verslagen en de onderzoeksresultaten van derden, waaronder röntgenfoto’s, scans en dergelijke, worden bij het onderzoek betrokken.

Behandeling
De behandeling bestaat uit het bewegen van in principe alle gewrichten van het lichaam, van ‘top tot teen’, óók als het om een duidelijk lokale klacht gaat. Dat is noodzakelijk, omdat alle botstukken van het lichaam in feite één lange keten vormen die elkaar in hun functioneren kunnen beïnvloeden.
Het door de therapeut bewegen van de botstukken gebeurt door een lichte druk uit te oefenen op de botten, waarbij steeds het ene bot wordt bewogen en het aangrenzende botstuk wordt geremd in de beweging. De manier van bewegen is afhankelijk van de vorm van de gewrichten en komt overeen met hetgeen uit de bewegingsanalyse is berekend. Getracht wordt daarmee de optimale beweging in de gewrichten te herstellen, waardoor de patiënt weer in staat zal zijn elke houding probleemloos aan te nemen of elke beweging weer zonder moeite uit te voeren. Het gevolg daarvan is dat pijnlijke structuren zich herstellen.
Is de behandeling pijnlijk?
De behandeling is meestal pijnloos, met uitzondering van enige drukpijn bij hevige acute problematiek. Door de juiste manier van behandelen zal nooit enige schade kunnen worden toegebracht, omdat altijd binnen de natuurlijke grenzen van het gewricht wordt bewogen en tevens doordat met geringe kracht wordt gewerkt (er wordt dus niet ‘gekraakt’).
De behandeling vindt plaats in verschillende uitgangshoudingen, zoals zit, zij-, rug- of buiklig. Dit is afhankelijk van de uit te voeren beweging. De therapeut gebruikt bij de behandeling naast zijn beide handen soms de inzet van borstkas en schoudergordel om bepaalde bewegingen te kunnen uitvoeren.

Afsluitend onderzoek
Na de behandeling wordt door de therapeut een evaluerende toets gedaan naar het directe resultaat van de behandeling. Dit gebeurt door een aantal bevindingen uit het algemeen lichamelijk onderzoek te herhalen. Verder wordt de patiënt voorgelicht over de te verwachten reacties op de behandeling.

Reactie na afloop

De behandeling verbetert de beweeglijkheid en zet daardoor het lichaam zelf aan het werk om de klacht en of beperking te herstellen. Soms kan er toch nog wat napijn optreden, omdat nu eenmaal bewogen wordt in structuren, die al verhoogd pijngevoelig waren. Het effect van de behandeling zal voorafgaand aan de volgende behandeling zorgvuldig geëvalueerd worden.

Goede voorlichting over de aanpassing van het lichaam aan de veranderde omstandigheden, is een wezenlijk onderdeel van de behandel sessie. Na enkele dagen zullen deze eventuele reacties vanzelf verdwijnen. Indien nodig wordt een nieuwe afspraak gemaakt, waarbij meestal een periode van twee tot drie weken tussen de behandelingen zit, om het lichaam de kans te geven te herstellen en zich aan te kunnen aanpassen aan de veranderingen. Wordt geen of onvoldoende resultaat behaald na enkele behandelingen, dan wordt in overleg gestopt en zo nodig doorverwezen.

Bij het eerste consult ontvangt de patiënt een folder van de Vereniging van Manueel therapeuten met daarin informatie over de Patiënten Vereniging van Manueel Therapeuten (PVMT).

Deel deze pagina op:

Manuele Therapie Praktijk:  
Dunantstraat 609  •  2713 TA Zoetermeer • T 079-3160777
 

© 2016 Fysiodunant | Realisatie: Graficin.nl