Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd

Vergoedingen / tarieven

Manuele Therapie E.S.® is geen onderdeel van de fysiotherapie. Deze vorm van therapie is niet integraal uitvoerbaar in 30 minuten en past daardoor niet in de door de aanvullende verzekering gecontracteerde zorg. De behandelingen kunnen geheel, gedeeltelijk of niet vergoed worden door uw aanvullende verzekering als een erkende alternatieve geneeswijze, of onder 'beweegzorg'. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke verzekering en welke polis u heeft genomen. U krijgt een nota die u rechtstreeks aan de praktijk kunt betalen en vervolgens indienen bij uw verzekering. Een volledige behandeling kost 70 euro en duurt een uur. Meestal zijn slechts 3 tot 6 behandelingen nodig.

Erkenning:
Ik ben als manueel therapeut E.S.®, gecertificeerd lid van de V.M.T. www.manueeltherapeuten.nl Gecertificeerde leden worden in sommige polissen met naam en toenaam genoemd in de aanvullende polisvoorwaarden, soms wordt deze vorm van behandeling onder het kopje bewegingstherapieën geschaard, of algemeen onder alternatieve behandelingen vergoed.

Manuele therapie E.S. is een relatief goedkope behandelvorm, omdat meestal met een zeer gering aantal behandelingen volstaan kan worden.

Er zijn geen wettelijk vastgestelde tarieven voor de Manuele therapie E.S.®. Evenmin is een gecertificeerd lid van de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) toegestaan om bindende voorschriften te stellen met betrekking tot de hoogte van het tarief met zorgverzekeraars (Mededingingswet art. 6). De tarieven voor een consult en/of behandeling kunnen dus per manueel therapeut verschillen. Het bedrag dat een gecertificeerd lid van de V.M.T. rekent, is hoger dan hetgeen een lid van de V.M.T. berekend. Dit door de tijdsinbreng per consult die een totaal behandeling Manuele Therapie E.S.® vraagt.

De patiënt zal voor het starten van een behandeling geïnformeerd worden over de hoogte van het gehanteerde tarief. Met het advies te informeren bij de zorgverzekeraar naar de vergoedingsregeling. Deze is bij alle zorgverzekeraars in Nederland anders en is mede afhankelijk van de soort polis die is afgesloten.

Op de site van de patiëntenvereniging van manuele therapie, www.pvmt.nl is  een overzicht van zorgverzekeraars die tot nu toe bekend hebben gemaakt of zij de behandelingen geheel, gedeeltelijk of niet vergoeden.

Deel deze pagina op:

Manuele Therapie Praktijk:  
Dunantstraat 609  •  2713 TA Zoetermeer • T 079-3160777
 

© 2016 Fysiodunant | Realisatie: Graficin.nl