Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd

Vergoedingen / tarieven

Kinderfysiotherapie

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ieder kind heeft recht op 18 behandelingen fysiotherapie, deze behandelingen vallen niet onder het eigen risico. Mochten er meer dan 18 behandelingen nodig zijn dan wordt dit vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Deze dient u dan wel afgesloten te hebben en het aantal is afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Huidige tarieven

Vergoedingen en tarieven
Individuele zitting kinderfysiotherapie € 48,50
Kinderfysiotherapie aan huis € 68,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers van patient € 65,-
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 50,-
Uitgebreide rapportage SI problematiek € 75,-
Screening € 20,-
Screening, intake en onderzoek € 48,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 48,50
Telefonische zitting € 25,-
Toeslag voor behandeling aan huis € 20,-
Zitting Manuele Therapie SOMT (30 min) € 42,-
Zitting Fysiotherapie (30 min) € 30,-
Niet nagekomen afspraak (niet 24 uur tevoren afgezegd) 100%
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Deel deze pagina op:

Wist u dat:

Daily Mile helpt om kinderen fitter en geconcentreerder te krijgen. Onze kinderfysiotherapeut Jelske werkt op de Vuurtoren waar ze de leerlingen dagelijks laten rennen.

Kinderfysiotherapeutisch Centrum:  
Dunantstraat 611 •  2713 TA Zoetermeer • T 079-3167417
Willem Dreeslaan 147  •  2729 NE Zoetermeer  •  079-3169805

© 2016 Fysiodunant | Realisatie: Graficin.nl